ספרים באות ק המשך

 

העתק את שם הספר [רצוי גם את הקוד] ושלח לכתובת מייל holybooks1@gmail.com

לאחר ביצוע התשלום דרך הפייפאל [שתקבל מאיתנו בהודעה נפרדת, 5 ₪ לספר] ישלחו הספרים  

קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - 6 כר' רוזאניס, שלמה בן אברהם 15122
קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - ב רוזאניס, שלמה בן אברהם 15123
קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - ג רוזאניס, שלמה בן אברהם 15124
קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - ד רוזאניס, שלמה בן אברהם 15125
קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - ה רוזאניס, שלמה בן אברהם 15126
קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - ו רוזאניס, שלמה בן אברהם 15229
קורות העתים - 2 כר' בוים, מנחם מנדל בן אהרן 14926
קורות העתים בוים, מנחם מנדל בן אהרן 14837
קורות העתים טריבטש, אברהם 61764
קורות הרפואה העברית מונטנר, זיסמן 12659
קורות התורה והאמונה בהונגריה גרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקב 11027
קורות ומעשים - תשל"ג - תשל"ה ועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים 64239
קורות ותלאות יתומי ציון בית היתומים ציון 106364
קורות חשבון העבור יפה, צבי הירש 12749
קורות ישראל ברנשטיין, אברהם חיים 156692
קורות משפחה מאג'אר, דוד חי בן בכור שמואל 20676
קוריץ - ספר קוריץ ספר קהילה 151837
קורליץ ספר קהילה 166609
קורנין דנהור פרומקין, אריה ליב בן שמואל 103718
קורניץ - מגילת קורניץ ספר קהילה 157229
קורקוס עבודה כתב יד   160781
קושטא שאלוניקי פטרס כהן, רבקה 173655
קושיות עצומות איגר, עקיבא בן משה 60085
קזמארק - תולדות יהודי קזמארק והסביבה ספר קהילה 158387
קח טוב דיין, נסים בן שלמה 148226
קטורת דוד אינגבר, דוד ישראל 160103
קטורת עם הכוונות תקונים. תקונים שונים. 147188
קטיף שביעית מכון התורה והארץ 143606
קטלוג האינקונאבולות היהודיות של הספריה הממלכתית לרוסיה הספריה הממלכתית לרוסיה 147977
קטלוג הוצאת ספרים קה"ת קטלוג 27828
קטלוג לספרי רבני ארם צובא וכתבי ידם מכון הכתב 148691
קטלוג קדם - 15 כר' קדם בית מכירות פומביות 158278
קטלוג קדם - 02 קדם בית מכירות פומביות 158279
קטלוג קדם - 03 קדם בית מכירות פומביות 158280
קטלוג קדם - 04 קדם בית מכירות פומביות 158281
קטלוג קדם - 05 קדם בית מכירות פומביות 158282
קטלוג קדם - 06 קדם בית מכירות פומביות 158283
קטלוג קדם - 07 קדם בית מכירות פומביות 158284
קטלוג קדם - 08 קדם בית מכירות פומביות 158285
קטלוג קדם - 09 קדם בית מכירות פומביות 158286
קטלוג קדם - 10 קדם בית מכירות פומביות 158287
קטלוג קדם - 11 קדם בית מכירות פומביות 158288
קטלוג קדם - 12 קדם בית מכירות פומביות 158289
קטלוג קדם - 14 קדם בית מכירות פומביות 170374
קטלוג קדם - 16 קדם בית מכירות פומביות 170375
קטלוג קדם - 32 קדם בית מכירות פומביות 175492
קטעי מדרשים מכתבי יד הגניזה - בראשית, שמות קטעי מדרשים 8734
קטעי תקיעתות בנוסח יוסי בן יוסי (תדפיס) אליצור, שולמית 182823
קטעים מספר יד החזקה משה בן מימון (רמב"ם) - אטלס, שמואל 168689
קטרת המזבח מרדכי בן נפתלי הירש מקרמזיר 101718
קטרת הסמים מרדכי בן נפתלי הירש מקרמזיר 5399
קטרת ונסכים דיין, נסים בן שלמה 60628
קטרת סמים טננבוים, אהרן בן אריה 140807
קיבוץ יהודה - 4 כר' מארוקו, יהודה בן יעקב 20675
קיבוץ יהודה - ב (טריפות) מארוקו, יהודה בן יעקב 300009
קיבוץ יהודה - ג (תערובות א) מארוקו, יהודה בן יעקב 300008
קיבוץ יהודה - ד (תערובות ב) מארוקו, יהודה בן יעקב 300010
קיבוץ מזרה ישראל - בראשית, שמות קורנט, בנימין דוד בן ישראל יצחק 23456
קידוש החודש להרמב"ם גליצנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק 142624
קידוש השם המיוחד של ר' מתית ור' פנחם ור' אברם זי"ע קידוש השם המיוחד 147117
קידוש השם הוברבאנד, שמעון 168170
קידוש כהלכתו הלוי, הלל 22097
קידושי תורה - 2 כר' המרכז התורני אור עציון 63160
קידושי תורה - מקורות לתלמיד המרכז התורני אור עציון 63161
קידש ידיד טאריקה, ידידיה שמואל בן יהודה 20674
קיום העולם פרידלינג, צבי הירש בן דוב 20673
קיום העירוב המניק, דוד אריה 181621
קיום התורה - 2 כר' דידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבא 20672
קיום התורה - ב דידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבא 152946
קיום ויעוד ליפשיץ, זאב חיים בן אליעזר זיידל 159791
קילורית לעין אלגאזי, נסים שלמה בן אברהם 186777
קימה והידור שטסמן, יצחק אליהו בן משה 171683
קימו וקבלו ברעוודה, שלמה 62125
קימו וקיבלו - פורים חברת יגדיל תורה בעלזא 159369
קינה היא וקוננוה מודינה, יהודה אריה בן יצחק 147214
קינה על הדליקה אשר נפלה פה מנטובה סולם, משולם בן יצחק 151455
קינה על פטירת הגאון כמוהר"ר יודא מפדוה סראוול, יהודה 151454
קינות לתשעה באב עם פירוש מספיק תפילות. קינות. תקמ"ב. זולצבך 147274
קינות לתשעה באב עם פירוש קדמון - איכה ע"פ שם טוב ן' יוסף מחכמי הראשונים באשכנז - שם טוב ן' יוסף 181341
קינות לתשעה באב עם פירוש קדמון מחכמי הראשונים באשכנז 172605
קינות לתשעה באב תפילות. קינות. תשכ"ז. ירושלים 151888
קינות על חורבן ירושלים ירדן, דב 143421
קינות עם פירוש אשר בן יוסף 146609
קינת יהודה וישראל שלמה זלמן בן יהודה ליב 167599
קיץ המזבח כסאר, חיים בן שמואל 64346
קיצור אלשיך על התורה - 2 כר' אלשיך, משה בן חיים 102206
קיצור אלשיך על התורה אלשיך, משה בן חיים 181447
קיצור דיני אמירה לנכרי בשבת ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 171170
קיצור דיני בית הכנסת ובית המדרש ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 171172
קיצור דיני ברית מילה ופדיון הבן חלופסקי, יעקב בן יצחק נתן 143790
קיצור דיני ומנהגי הושענה רבה ושמחת תורה ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 171171
קיצור דיני ומנהגי ליל הסדר כהן, חיים עוזר בן אהרן 181044
קיצור דיני ומנהגי נרות שבת קודש ויו"ט דובאוו, ניסן דוד 27865
קיצור דיני חלה חלופסקי, יעקב בן יצחק נתן 143781
קיצור דיני טהרה שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק 181658
קיצור דיני לא תלין פעולת שכיר וביומו תתן שכרו בעילום שם 163712
קיצור דיני לא תלין פעולת שכיר וביומו תתן שכרו שכטר, דן 63103
קיצור דיני סדר תקיעת שופר לזרזון, משה בן ישראל צבי 161554
קיצור דיני ספק טומאה זכריש, אלעזר 141827
קיצור דיני פורים המשולש קארפ, משה מרדכי 13129
קיצור דיני ריבית המצויים בעילום שם 161585
קיצור דיני שביעית <מהדורה שניה> חלופסקי, יעקב בן יצחק נתן 183352
קיצור דיני שביעית גנס, ישראל 10273
קיצור דיני שביעית חלופסקי, יעקב בן יצחק נתן 60223
קיצור דיני שהיה חזרה והטמנה ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 171173
קיצור דרכי תשובה <שיח יצחק> - טריפות אמסל, יצחק 177105
קיצור דרש מטי ולא מטי של הרב דוד פארדו פארדו, דוד בן יעקב 10278
קיצור ההלכות וההנהגות המעשיות בעלום שם 153347
קיצור הכוונות - 3 כר' לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 50064
קיצור הכוונות - רמח"ל לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 5950
קיצור הכוונות לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 22941
קיצור הלכות אבלות מספר נשמת ישראל הארפענעס, ישראל דוד 52698
קיצור הלכות אפית מצות פינק, דוב הכהן 172840
קיצור הלכות ומנהגי אבלות דוד, שמואל 162160
קיצור הלכות חובל מזיק ושמירת הגוף כולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף> 84390
קיצור הלכות טהרה זנדר, משה פנחס בן מאיר נחום 149728
קיצור הלכות יום טוב וספירת העומר - 84388
קיצור הלכות יחוד וצניעות - דיני שביעית בשמינית כולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף> 84385
קיצור הלכות לשון הרע כולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף> 84391
קיצור הלכות מועדים - 2 כר' דבליצקי, שריה בן בצלאל יעקב 62135
קיצור הלכות מועדים - שבועות דבליצקי, שריה בן בצלאל יעקב 142264
קיצור הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן קיצור הלכות 26985
קיצור הלכות נדה מנוקד עובד, אפרים בן יוסף 24919
קיצור הלכות פסח טשזנר, יהודה 26694
קיצור הלכות קריאת התורה, קדושת בית הכנסת, תשמישי קדושה כולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף> 84387
קיצור הלכות שבת אנגל, שאול 144661
קיצור המדריך התורני לא"י - בדיקת מזון מתולעים לוונטל, חיים - ויא, משה 6284
קיצור השלחן הערוך גאנצפריד, שלמה בן יוסף 107087
קיצור התלמוד - ברכות, ר"ה, יומא תלמוד בבלי. תר"ף. ברלין 148539
קיצור חובת הלבבות אבן-פקודה, בחיי בן יוסף 5503
קיצור ליקוטי מוהר"ן <דפו"ר> נחמן בן שמחה מברסלב 53557
קיצור ליקוטי מוהר"ן <טקסט> נחמן בן שמחה מברסלב 142502
קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם נחמן בן שמחה מברסלב 154162
קיצור ליקוטי מוהר"ן נחמן בן שמחה מברסלב 11503
קיצור ליקוטי מוהר"ן - 2 כר' נחמן בן שמחה מברסלב 152793
קיצור מזרחי יצחק בן נפתלי הירץ הכהן 7442
קיצור מחברת הקדש בורנשטיין, מאיר בן מרדכי הלוי 102500
קיצור מנורת המאור החדש אבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון) - ליכט, אברהם יהודה 154204
קיצור מעבר יבק תפילות. חולים ומתים 172720
קיצור מרדכי וסימניו ברוך, יהושע בועז בן שמעון 145445
קיצור משנה תורה להרמב"ם משה בן מימון (רמב"ם) 157964
קיצור משפטי השלום סילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנלי 60187
קיצור נחלת יעקב אשכנזי, יקותיאל לאזי בן נחום 102205
קיצור נחלת שבעה <החדש> גרינוואלד, אשר אנשיל בן מאיר 162250
קיצור נחלת שבעה <השלם> - 2 כר' גרינוואלד, אשר אנשיל בן מאיר 162248
קיצור נחלת שבעה <השלם> - ב גרינוואלד, אשר אנשיל בן מאיר 162249
קיצור נחלת שבעה שמואל בן דוד משה הלוי 144758
קיצור סדר השתלשלות בכתבי חסידות חב"ד גאלאמב, מיכאל חנוך 162895
קיצור סמ"ג משה בן יעקב מקוצי 11919
קיצור ספר הנחמדים מפז זביחי, פנחס בן רפאל 142304
קיצור ספר חרדים דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל 163562
קיצור ספר יריעות שלמה מועלם, שלמה 200274
קיצור ספר מצות גדול אברהם בן אפרים 182313
קיצור עברונות ברוך בנדט בן ישראל מקאמניץ 62158
קיצור פסקי הראש אשר בן יחיאל (רא"ש) 170309
קיצור ציצת נובל צבי - 2 כר' ששפורטש, יעקב בן אהרן 10972
קיצור ציצת נובל צבי ששפורטש, יעקב בן אהרן 102207
קיצור קל"ח פתחי חכמה לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 12695
קיצור ראשית חכמה - 2 כר' די ווידאש, אליהו בן משה 11689
קיצור ראשית חכמה די ווידאש, אליהו בן משה 8244
קיצור שלחן ערוך  הלכונת נדה <חיי טהרה> גאנצפריד, שלמה בן יוסף - קלופט, שאול בן חיים 159600
קיצור שלחן ערוך <מנחת יום טוב> בורשטין, שמואל בן שמחה 156173
קיצור שלחן ערוך <מנחת שבת> בורשטין, שמואל בן שמחה 21476
קיצור שלחן ערוך <מעדני שמואל> בורשטין, שמואל בן שמחה 101624
קיצור שלחן ערוך <שערי עדן> בורשטין, שמואל בן שמחה 105073
קיצור שלחן ערוך <שער המזרח> - 2 כר' גאנצפריד, שלמה בן יוסף - בר דע יצחק 179922
קיצור שלחן ערוך <שער המזרח> - ב גאנצפריד, שלמה בן יוסף - בר דע יצחק 179923
קיצור שלחן ערוך <שערי שלום - 3 כר' גאנצפריד, שלמה בן יוסף - שניטצלר, שלום בן שרגא שמואל 166193
קיצור שלחן ערוך <שערי שלום - מבשר שלום> - ב גאנצפריד, שלמה בן יוסף - שניטצלר, שלום בן שרגא שמואל 166798
קיצור שלחן ערוך <שערי שלום - מבשר שלום> - ג גאנצפריד, שלמה בן יוסף - שניטצלר, שלום בן שרגא שמואל 166800
קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן - לחם הפנים> גאנצפריד, שלמה בן יוסף 164032
קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן> - 2 כר' גאנצפריד, שלמה בן יוסף 179911
קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן> - ב גאנצפריד, שלמה בן יוסף 179912
קיצור שלחן ערוך <עברי טייטש> גאנצפריד, שלמה בן יוסף 149192
קיצור שלחן ערוך <עיר דוד> - 2 כר' גאנצפריד, שלמה בן יוסף 179047
קיצור שלחן ערוך <עיר דוד> - א גאנצפריד, שלמה בן יוסף 11757
קיצור שלחן ערוך <עמודי השלחן - מסגרת זהב> גאנצפריד, שלמה בן יוסף 169744
קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן, לבושי טהרה> - הלכות נדה הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן 7555
קיצור שלחן ערוך השלם <מסגרת השלחן, לחם הפנים> גאנצפריד, שלמה בן יוסף 10249
קיצור שלחן ערוך השלם <ערוך השלחן, אבני נזר> גאנצפריד, שלמה בן יוסף 155616
קיצור שלחן ערוך השלם עם פאת השלחן גאנצפריד, שלמה בן יוסף 155614
קיצור שלחן ערוך השלם גאנצפריד, שלמה בן יוסף 155615
קיצור שלחן ערוך השלם - א טלידאנו, רפאל ברוך 179333
קיצור שלחן ערוך מקור חיים הלוי, חיים דוד בן משה 145245
קיצור שלחן ערוך ספרדי עמאר, ראובן 50940
קיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - 5 כר' רוטר, יעקב חיים בן יחזקאל 179025
קיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - א רוטר, יעקב חיים בן יחזקאל 143963
קיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - ב רוטר, יעקב חיים בן יחזקאל 143966
קיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - ג רוטר, יעקב חיים בן יחזקאל 143964
קיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - ד רוטר, יעקב חיים בן יחזקאל 143965
קיצור שלחן ערוך עם פסקי שו"ע אדמו"ר הזקן ביסטריצקי, לוי בן לייב 26196
קיצור שלחן ערוך עם פסקי שו"ע אדמור הזקן - מנוקד ביסטריצקי, לוי בן ליב 28714
קיצור שלחן ערוך עם תרגום ספרדית גאנצפריד, שלמה בן יוסף 154706
קיצור שלחן ערוך גאנצפריד, שלמה בן יוסף 155613
קיצור שני לוחות הברית הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - אפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהם הלוי 11470
קיצור שני לוחות הברית הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - אפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהם הלוי 154058
קיצור שני לוחות הברית הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - אפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהם הלוי 284
קיצור שני לוחות הברית - 4 כר' הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - אפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהם הלוי 103720
קיצור שני לוחות הברית הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי 170290
קיצור תולדות חב"ד - א קמינצקי, יוסף יצחק 27767
קיצור תניא שניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנא 163132
קיצור תניא - 2 כר' שניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנא 141422
קיצורי אבן רשד על שמע טבעי לארסטוטלס אבן-רשד, אבו אל-וליד מחמד אבן-אחמד אבן-מחמד 102139
קיצורים וביאורים לספר התניא ברודנא, אברהם צבי 141339
קיצורים והערות לספר ליקוטי אמרים שניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנא 102209
קיקיון דיונה <דפו"ר> תאומים, יונה בן ישעיהו 105804
קיקיון דיונה - 3 כר' תאומים, יונה בן ישעיהו 101573
קיקיון דיונה - א תאומים, יונה בן ישעיהו 8916
קיקיון דיונה - ב תאומים, יונה בן ישעיהו 105962
קישוטי כלה - 3 כר' גריפלד, ברוך חנא 167139
קישוטי כלה - יא גריפלד, ברוך חנא 167138
קישוטי כלה - יב גריפלד, ברוך חנא 166505
קישוטי כלה נתן נטע בן מנחם מנדל משינובה 23513
קישינוב - יהודי קישינוב ספר קהילה - קורן, יצחק בן אברהם 157240
קל כנשר <שו"ת> א ניימאן, שמואל בן אברהם ניסן 149738
קל"ח פתחי חכמה <פתחי הפרד"ס> לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - כהן, דוד 166163
קל"ח פתחי חכמה <דפו"ר> - 2 כר' לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 53558
קל"ח פתחי חכמה <דפו"ר> לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 105849
קל"ח פתחי חכמה <מבואר> לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 83665
קל"ח פתחי חכמה לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 22940
קל"ח פתחי חכמה לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 63979
קל"ח פתחי חכמה - 3 כר' לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 12752
קלא אילן דיין, נסים בן שלמה 84406
קלצק - פנקס קלצק ספר קהילה 166858
קמו בניה קובץ זכרון 168562
קמח סלת עלי, יהודה בן משה 101717
קמח פסח אשכנזי, פסח בן שמואל 106911
קמחא דפסחא גרינעס, מרדכי זאב בן משה 153964
קמיניץ פודולסק - ספר זכרון ספר קהילה 151851
קמנו ונתעודד עמנואל, שמואל 180231
קמץ המנחה ארנטרוי, חנוך בן יונה הכהן 14477
קןבץ מראי מקומות - כיצד מברכין בעילום שם 167467
קנאותיה דפנחס פינחס בן שמואל מוויסוקי 103261
קנאת איש מרעהו טוויל, יצחק חיים בן משה הכהן 161150
קנאת ה' צבאות לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 12754
קנאת ה' צבאות - 2 כר' לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) 53559
קנאת סופרים <אודות תיקון סופרים> קנאת סופרים 61841
קנאת סופרים קאזיס, חנניה בן מנחם 387
קנאת סופרים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן 883
קנאת פינחס שטיין, פינחס בן ישעיה יעקב 21425
קנאת ציון קנאת ציון 102201
קנה אברהם חאלימי, אברהם בן בנימין 143677
קנה אברהם - 2 כר' חאלימי, אברהם בן בנימין 151626
קנה אברהם טירני, אברהם בן דניאל 151659
קנה אברהם - 2 כר' כהן, אברהם בן סעיד 6832
קנה אברהם - ב כהן, אברהם בן סעיד 155343
קנה אברהם פילד, אברהם אבוש בן צבי הירש 15936
קנה בינה פולמן, אהרן נפתלי 170983
קנה בשם <הלכות נדה> - 4 כר' בראנדסדארפער, מאיר 106116
קנה בשם <הלכות נדה> - ב בראנדסדארפער, מאיר 106115
קנה בשם <הלכות נדה> - ג בראנדסדארפער, מאיר 170102
קנה בשם <הלכות נדה> - ד בראנדסדארפער, מאיר 170103
קנה בשם אוסף אגרות קדש 158203
קנה בשם - 4 כר' בראנדסדארפער, מאיר 106117
קנה בשם - ב בראנדסדארפער, מאיר 106118
קנה בשם - ג בראנדסדארפער, מאיר 105930
קנה בשם - ד בראנדסדארפער, מאיר 170104
קנה המדה שיק, ברוך בן יעקב 100601
קנה וקנמון פאק, חנוך בן אלקנה 83628
קנה חכמה קנה בינה קארא, אביגדור בן יצחק, מיוחס לו 6026
קנה חכמה כהן, חנוך בן יהודה 22650
קנה חכמה - 2 כר' פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסף 5695
קנה חכמה - ב <דרך חכמה> פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסף 141109
קנה לך חבר וילהלם, נחמן 171730
קנה לך חבר - ד קובץ תורני 171675
קנה יוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוי 147089
קנות דעה - בשר וחלב כהן, אליה רפאל בן אפרים 157801
קנות דעה - הלכות תערובת כהן, אליה רפאל 60307
קני המנורה קנאפפלער, יצחק נפתלי 163358
קנין אברהם די לונזאנו, אברהם בן רפאל 144197
קנין גוף וקנין פירות - 2 כר' עמרם, נתן בן חיים 152221
קנין גוף וקנין פירות - חו"מ ב עמרם, נתן בן חיים 84538
קנין דעה - 2 כר' שרייבר, יששכר דוב 169267
קנין דעה - נדה, מקואות, טבילת כלים שרייבר, יששכר דוב 169268
קנין הגוף - 2 כר' עמרם, נתן בן חיים 101619
קנין הגוף - ב עמרם, נתן בן חיים 101618
קנין טוב מאיר בן יצחק ש"ץ 13630
קנין יורה דעה שרייבר, דוד בן פנחס 182269
קנין כתר תורה מונק, מאיר בן אליהו הכהן 6085
קנין פירות עמרם, נתן בן חיים 101617
קנין שלמה אליאך, שלמה בן ישראל 183096
קנין שלמה - יבמות גנס, שלמה אהרן בן ישראל 53034
קנין תורה בהלכה - 7 כר' הורוויץ, אברהם דוד 102633
קנין תורה בהלכה - ב הורוויץ, אברהם דוד 102625
קנין תורה בהלכה - ג הורוויץ, אברהם דוד 102634
קנין תורה בהלכה - ד הורוויץ, אברהם דוד 102635
קנין תורה בהלכה - ה הורוויץ, אברהם דוד 102631
קנין תורה בהלכה - ו הורוויץ, אברהם דוד 142372
קנין תורה בהלכה - ז הורוויץ, אברהם דוד 142373
קנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה> - 5 כר' הורוויץ, אברהם דוד 162033
קנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה>-  ג (ויקרא) הורוויץ, אברהם דוד 162032
קנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה>- א (בראשית) הורוויץ, אברהם דוד 162029
קנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה>- ד (במדבר) הורוויץ, אברהם דוד 162030
קנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה>- ה (דברים) הורוויץ, אברהם דוד 162031
קנין תורה בשמעתתא - 5 כר' הורוויץ, אברהם דוד 7969
קנין תורה בשמעתתא - ב (שמות) הורוויץ, אברהם דוד 7970
קנין תורה בשמעתתא - ג (ויקרא) הורוויץ, אברהם דוד 7971
קנין תורה בשמעתתא - ד (במדבר) הורוויץ, אברהם דוד 7972
קנין תורה בשמעתתא - ה (דברים) הורוויץ, אברהם דוד 7973
קנין תורה פישמן, שלמה אליעזר בן אלימלך 153429
קנין תורה צוריאל, משה בן יחזקאל 162718
קנין תורה שוורץ, יואל בן אהרן 6129
קניני קדם - 3 כר' ניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאן 169723
קניני קדם - א ניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאן 181579
קניני קדם - ב ניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאן 181580
קנמן בשם  <מתוך עין יעקב> אפשטיין, יהודה יודיל בן שמעון זימל הלוי 149023
קנת סופרים שכטר, אלעזר בן יעקב יוסף הכהן 20670
קסמוגרפיאה (או עיקרי התכונה) חזן, חיים אריה בן ניסן 12838
קסת הסופר <לשכת הסופר> - א ב (מהדו"ב) גאנצפריד, שלמה בן יוסף 154510
קסת הסופר - 3 כר' גאנצפריד, שלמה בן יוסף 154145
קסת הסופר גאנצפריד, שלמה בן יוסף 152922
קסת הסופר - (מהדו"ק) גאנצפריד, שלמה בן יוסף 108480
קסת הסופר - א מארכוס, אהרן בן מאיר 5329
קסת יהונתן חן, יהונתן 158052
קסת יהונתן יהונתן בן יעקב מאובן 151520
קץ הימין משה, יהושע 145013
קץ המערכה לשכת ההסברה של העדה החרדית 152950
קץ הפלאות האלברסברג, חיים ישעיה הכהן 10352
קץ שם לחשך גלזרסון, מתתיהו 63873
קצה היריעה - מוקצה לנדא סג"ל, שלמה יוסף בן ישראל 180992
קצה היריעה - מוקצה לנדא, שלמה יוסף 182009
קצה המטה - ב גולדברג, יצחק 165536
קצוי ארץ יהושע פייבל בן ישראל 63856
קצוצי פאה טהרני, אבישי בן יצחק 182465
קצור שולחן ערוך - 6 כר' פפויפר, אהרן בן יעקב 180723
קצור שולחן ערוך - בשר בחלב ב פפויפר, אהרן בן יעקב 180724
קצור שולחן ערוך - דם צליה ומליחה פפויפר, אהרן בן יעקב 180722
קצור שולחן ערוך - נדה א פפויפר, אהרן בן יעקב 180726
קצור שולחן ערוך - נדה ב פפויפר, אהרן בן יעקב 180725
קצור שולחן ערוך - תערובות פפויפר, אהרן בן יעקב 180721
קצור שלחן ערוך גאנצפריד, שלמה בן יוסף 177240
קצות החושן השלם <עין לנתיבות, פיתוחי חותם> - 4 כר' הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 106073
קצות החושן השלם <עין לנתיבות, פיתוחי חותם> - ב הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 106074
קצות החושן השלם <עין לנתיבות, פיתוחי חותם> - ג הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 106075
קצות החושן השלם <עין לנתיבות, פיתוחי חותם> - ד הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 106076
קצות החושן - 3 כר' הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - לורברבוים, יעקב בן יעקב משה 180974
קצות החושן - נתיבות המשפט <הוספות מכת"י> - ב הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - לורברבוים, יעקב בן יעקב משה 180975
קצות החושן - נתיבות המשפט <הוספות מכת"י> - ג הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - לורברבוים, יעקב בן יעקב משה 180976
קצות החשן <דפו"ר> - 2 כר' הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 176984
קצות החשן <דפו"ר> - ב הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 176985
קצות החשן <תק"ץ> - 2 כר' קארו, יוסף בן אפרים 166849
קצות החשן <תק"ץ> - ב קארו, יוסף בן אפרים 166843
קצות החשן הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן 5238
קצות החשן - מפתחות קצות החשן - מפתחות 9053
קצות השלחן - 9 כר' נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150740
קצות השלחן - ב נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150741
קצות השלחן - ג נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150742
קצות השלחן - ד נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150743
קצות השלחן - ה נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150744
קצות השלחן - ו נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150745
קצות השלחן - ז נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150746
קצות השלחן - ח נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150747
קצות השלחן - ט נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל 150748
קציר החטים סיד, אברהם בן משה 141005
קציר חטים גולדשטיין, יעקב צבי 163684
קצירת האומר - 2 כר' בעילום שם 157913
קצירת האומר - סנהדרין בעילום שם 157914
קצירת האומר - ערכין מונק, אליהו בן מאיר הכהן 62295
קצירת השדה רווח, שניאור זלמן בן ישראל 60589
קצת העתק מספרי שירה חדשה רפאפורט, אליעזר בן אברהם 182358
קצת יוסף הצדיק וקצת חנה קצת יוסף הצדיק. תשט"ז. ירושלים 13106
קצת מכתבי מוהר"ר דוד אברהם חי, יד דוד, ויען יצחק וויוואנטי, דוד אברהם 52141
קרא מקר"ה ביקייאם, מאיר בן חליפה 152768
קרא עלי מועד - 2 כר' ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 171178
קרא עלי מועד ספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחק 52622
קרא עלי מועד ספר זכרון 170938
קרא שמיטה גרוזמן, מאיר צבי 61693
קראתי ואין עונה - 2 כר' שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק 26882
קראתי ואין עונה - ב שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק 26883
קרבן אהרן אהרן בן אלעזר ליפמאן מצמפלבורג 101628
קרבן אהרן - 3 כר' אהרן בן חיים 103308
קרבן אהרן - א אהרן בן חיים 14184
קרבן אהרן - ב אהרן בן חיים 701
קרבן אהרן מועטי, אהרן בן אברהם 84997
קרבן אליצור מארזוק, מנצור 101788
קרבן אליצור סתהון, אליעזר מנצור בן חביב חיים דוד 84075
קרבן אש"ה שמאע, אליהו בן יוסף הלוי 101789
קרבן אשם שאכרליס, יצחק איצק בן שמשון 101574
קרבן אשר מילר, אשר אנשיל יהודא 13784
קרבן העני קטינא, יעקב בן יצחק מרדכי 102210
קרבן חגיגה גאלאנטי, משה בן יהונתן 6500
קרבן מלכים גולדבלט, אלימלך בן יעקב 51934
קרבן מנחה אסבאג, ברוך בן שלמה 166155
קרבן מנחה בעלסי, אברהם מרדכי 172830
קרבן מנחה חאגיז, ישראל יעקב בן שמואל 102208
קרבן מנחה תפילות. סידור. תרנ"ז. ווילנא 85009
קרבן מנחה תפילות. סידור. תרס"א. פיטרקוב 60635
קרבן משה - 2 כר' פרידמן, משה זאב 144771
קרבן משה - ב פרידמן, משה זאב 144772
קרבן נתנאל על מסכתות הש"ס ווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירש 10067
קרבן נתנאל ווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירש 104843
קרבן נתנאל חבובא, נתנאל בן משה 149974
קרבן פסח ליפשיץ, צבי פנחס בן אלעזר בר 19173
קרבן פסח סילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאיר 104773
קרבן פסח עמרם, חיים בן שלמה 20668
קרבן ציון הכהן, בן ציון בן אליהו 85725
קרבן ראשית הלר, אלתר אברהם שמואל בן יעקב 149031
קרבן ראשית מרגליות, אהרן יהודה ליב בן אשר זליג 9861
קרבן שבת בצלאל בן שלמה מקוברין 102211
קרבן שמואל זילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אבי 101575
קרבן תודה כ"ץ, אביגדור מרדכי בן אברהם עזרא 20667
קרבני לחמי <ייני עם חלבי> - א פישר, שלמה אלכסנדר בן אהרן 151
קרה מקרה ביקיאם, מאיר בן חליפה 53800
קרואי מועד קונטרס שיעורים 165850
קרואי מועד קרואי מועד 17437
קרוב רחוק בת שלום, רבקה 143364
קרוב"ץ תפילות. פיוטים 156037
קרובות <לשבועות> עם ביאור ותרגום אשכנזי היידנהיים, וולף 169185
קרות היהודים ברומא כהנא, אברהם בן מרדכי 619
קרטוז ברזה - ספר זכרון ועדות ספר קהילה 154217
קריאה בקריה - 3 כר' סמסונוביץ, משה 26385
קריאה בקריה - ב סמסונוביץ, משה 26386
קריאה בקריה - ג סמסונוביץ, משה 26384
קריאה הקדושה רוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחק 174544
קריאה נאמנה אוטולינגי, שמואל דוד בן יחיאל 102212
קריאי מועד רייס, משה 61256
קריאי מועד תיקונים. ליל שביעי של פסח. תר"ל. וינה 156540
קריאי מועד תיקונים. ליל שביעי של פסח. תרכ"ב. וינה 105892
קריאי מועד תיקונים. ליל שביעי של פסח. תרנ"ד. ליוורנו 105891
קריאי מועד תיקונים. ליל שביעי של פסח. תשע"ב. בני ברק 167661
קריאי מועד תיקונים. תשי"ח. ירושלים 148945
קריאת התורה כהלכתה כ"ץ, יהושע זאב בן יהודה ליב הכהן 105766
קריאת ספר <מהדורה חדשה> - 3 כר' קליין, דוד בן שמואל צבי 172888
קריאת ספר <מהדורה חדשה> - ב קליין, דוד בן שמואל צבי 172889
קריאת ספר <מהדורה חדשה> - ג קליין, דוד בן שמואל צבי 172890
קריאת ספר - 2 כר' קליין, דוד בן שמואל צבי 158912
קריאת ספר - ג קליין, דוד בן שמואל צבי 158913
קריאת עונג - 2 כר' בורשטין, פלטיאל איזיק בן אבא שלום 161205
קריאת עונג - עניינים בורשטין, פלטיאל איזיק בן אבא שלום 162674
קריאת עתונים בשבת ויו"ט בעלום שם 160805
קריאת שמו"ת והלכותיה מלר, עקיבא 179706
קריאת שמע אלקיים, תומר 176972
קריה הנאמנה - 2 כר' לאנגסאם, שמעון בן פסח 20970
קריה הנאמנה - ב לאנגסאם, שמעון בן פסח 9487
קריה נאמנה <מהדורה חדשה> טננבוים, זאב וולף בן צבי 170719
קריה נאמנה טננבוים, זאב וולף בן צבי 102213
קריה נאמנה פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק 100602
קריה נאמנה - י קובץ חניכי ישיבת פוניבז' 169013
קריה נאמנה קובץ 161300
קריה נשגבה בובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלוי 100600
קריינא דאגרתא <מהדורה חדשה> - 3 כר' קנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ 162777
קריינא דאגרתא <מהדורה חדשה> - ב קנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ 162778
קריינא דאגרתא <מהדורה חדשה> - ג קנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ 162779
קריינא דאגרתא - 2 כר' קנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ 142235
קריינא דאגרתא - ב קנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ 60165
קריניקי - פנקס קריניקי ספר קהילה 154377
קרית ארבע אקריש, יצחק בן אברהם 16058
קרית ארבע חורי, רחמים 103262
קרית ארבע קובץ חידושי תורה 143883
קרית ארבע קליין, אלעזר בן שלמה זלמן 144865
קרית ארבע רבני משפחת אונגאר 166228
קרית אריאל בוקוולד, אפרים אריאל בן יהושע 50676
קרית חנ"א אזולאי, חנניה חביב 171004
קרית חנה דוד היילפרין, אלחנן 181254
קרית חנה דוד - 2 כר' סקלי, דוד בן משה הכהן 102641
קרית חנה דוד - ב סקלי, דוד בן משה הכהן 9983
קרית חנה דוד רקמן, דוד 106786
קרית חנה חפץ, אלחנן בן בצלאל אורי ליפמאן 51494
קרית חנה קובלנץ-מזיא, גרשון בן יצחק זליגמאן משה 20666
קרית מלך רב <מכון משנת רבי אהרן> - 2 כר' נבון, יהודה בן אפרים 169592
קרית מלך רב <מכון משנת רבי אהרן> - ב נבון, יהודה בן אפרים 169593
קרית מלך רב - 2 כר' נבון, יהודה בן אפרים 8962
קרית מלך רב - ב נבון, יהודה בן אפרים 21925
קרית מלך רב - 12 כר' קובץ תורני 85016
קרית מלך רב - עה קובץ תורני 150944
קרית מלך רב - עז קובץ תורני 174177
קרית מלך רב - עח קובץ תורני 156445
קרית מלך רב - עט קובץ תורני 156451
קרית מלך רב - פ קובץ תורני 154696
קרית מלך רב - פג קובץ תורני 162888
קרית מלך רב - פד קובץ תורני 169827
קרית מלך רב - פה קובץ תורני 169151
קרית מלך רב - פח קובץ תורני 173820
קרית מלך רב - פט קובץ תורני 181520
קרית מלך רב - צא קובץ תורני 181124
קרית מלך רב - הדרנים על הרמב"ם רשת מפעלי חב"ד, עכו והקריות 27726
קרית מלך - 14 כר' בטאון צעירי סאדיגורא 163478
קרית מלך - ג בטאון צעירי סאדיגורא 163479
קרית מלך - ד בטאון צעירי סאדיגורא 163473
קרית מלך - ה בטאון צעירי סאדיגורא 163480
קרית מלך - ו בטאון צעירי סאדיגורא 163472
קרית מלך - ז בטאון צעירי סאדיגורא 163485
קרית מלך - ח בטאון צעירי סאדיגורא 163484
קרית מלך - ט בטאון צעירי סאדיגורא 163483
קרית מלך - י בטאון צעירי סאדיגורא 163474
קרית מלך - יג בטאון צעירי סאדיגורא 163477
קרית מלך - יד בטאון צעירי סאדיגורא 163481
קרית מלך - טז בטאון צעירי סאדיגורא 163482
קרית מלך - יז בטאון צעירי סאדיגורא 163475
קרית מלך - יט בטאון צעירי סאדיגורא 163476
קרית מלך - 2 כר' בטאון צעירי סאדיגורה 161219
קרית מלך - כא בטאון צעירי סאדיגורה 175591
קרית מלך - 2 כר' קובץ תורני 27356
קרית מלך - ב קובץ תורני 27269
קרית מלך קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל 106410
קרית ספר <דפו"ר> טראני, משה בן יוסף (מבי"ט) 53560
קרית ספר אלעזר בן יהודה מגרמיזא 12908
קרית ספר גינצבורג, מרדכי אהרן בן יהודה אשר 20664
קרית ספר ווזל, כלב פייבל בן יוסף 102214
קרית ספר - 2 כר' טראני, משה בן יוסף (מבי"ט) 164760
קרית ספר טראני, משה בן יוסף (מבי"ט) 8956
קרית ספר - 4 כר' מאירי, מנחם בן שלמה 8322
קרית ספר - א מאירי, מנחם בן שלמה 104039
קרית ספר - א <ללא כסא דברכתא> מאירי, מנחם בן שלמה 177217
קרית ספר - ב מאירי, מנחם בן שלמה 13619
קרית ספר - 24 כר' קובץ מכון נחלת ישראל 144444
קרית ספר - ב קובץ מכון נחלת ישראל 147862
קרית ספר - ג קובץ מכון נחלת ישראל 144445
קרית ספר - ד קובץ מכון נחלת ישראל 144446
קרית ספר - ה קובץ מכון נחלת ישראל 144435
קרית ספר - ו קובץ מכון נחלת ישראל 144436
קרית ספר - ז קובץ מכון נחלת ישראל 144437
קרית ספר - ח-ט קובץ מכון נחלת ישראל 144438
קרית ספר - טז-יז קובץ מכון נחלת ישראל 144441
קרית ספר - י-יא קובץ מכון נחלת ישראל 144439
קרית ספר - יב-יג קובץ מכון נחלת ישראל 144440
קרית ספר - יד-טו קובץ מכון נחלת ישראל 147863
קרית ספר - יח-יט קובץ מכון נחלת ישראל 144442
קרית ספר - כ-כא קובץ מכון נחלת ישראל 171857
קרית ספר - כח-כט קובץ מכון נחלת ישראל 144443
קרית ספר - לג-לד קובץ מכון נחלת ישראל 149840
קרית ספר - לה-לו קובץ מכון נחלת ישראל 60117
קרית ספר - לז - לח קובץ מכון נחלת ישראל 163837
קרית ספר - לט - מ קובץ מכון נחלת ישראל 163836
קרית ספר - מא - מב קובץ מכון נחלת ישראל 163838
קרית ספר - מג - מד קובץ מכון נחלת ישראל 163835
קרית ספר - מה - מו קובץ מכון נחלת ישראל 163834
קרית ספר - מז - מח קובץ מכון נחלת ישראל 163839
קרית ספר - מט - נ קובץ מכון נחלת ישראל 163833
קרית עוז - 2 כר' פילץ, חיים יעקב 159393
קרית עוז - סוטה פילץ, חיים יעקב 159394
קרית שמע גאטינייו, בנבנישתי מירקאדו בן חיים אברהם 147082
קרמניץ - פנקס קרמניץ ספר קהילה 157248
קרן אור פני משה מאיר בן יצחק איזיק 102215
קרן אור - משה ידבר חורב, משה בן ברוך 85288
קרן אור משה בן יהודה ליב מדרוהוביץ' 101576
קרן אורה המפואר - 4 כר' מינקובסקי, יצחק בן אהרן 21801
קרן אורה המפואר - ב מינקובסקי, יצחק בן אהרן 21802
קרן אורה המפואר - ג מינקובסקי, יצחק בן אהרן 21803
קרן אורה המפואר - ד מינקובסקי, יצחק בן אהרן 21804
קרן אורה - 7 כר' מינקובסקי, יצחק בן אהרן 101581
קרן אורה - זבחים <מהדורה מוערת> מינקובסקי, יצחק בן אהרן 179744
קרן אורה - זבחים, מעילה מינקובסקי, יצחק בן אהרן 101578
קרן אורה - יבמות, הוריות מינקובסקי, יצחק בן אהרן 101577
קרן אורה - מנחות <מהדורה מוערת> מינקובסקי, יצחק בן אהרן 62851
קרן אורה - נדרים, סוטה מינקובסקי, יצחק בן אהרן 101579
קרן אורה - נזיר מינקובסקי, יצחק בן אהרן 101580
קרן אורה - 2 כר' מרגליות, אברהם צבי 8020
קרן אורה מרגליות, אברהם צבי 172147
קרן ארץ ישראל של המזרחי המזרחי. קרן ארץ-ישראל 173105
קרן בן שמן שירות מליצות ודרושים מאת חכמי מרוקו 169677
קרן דוד - 2 כר' הרצג, ישראל איסר צבי בן דוד 149794
קרן דוד - ערכין הרצג, ישראל איסר צבי בן דוד 149795
קרן דוד מחברים שונים 151477
קרן דוד קובץ ג'רבאי 162203
קרן היובל כולל הרבנים גייטסהעד 155425
קרן התורה - ריבית ראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיק 152871
קרן יהושע - 2 כר' אפשטיין, יהושע בן נחמן 13057
קרן יהושע - ב אפשטיין, יהושע בן נחמן 28415
קרן ישועה צבי הירש בן דוב מדוברי 28326
קרן ישועה - 3 כר' שפירא, יהושע בן צבי אלימלך 7909
קרן ישועה - ג שפירא, יהושע בן צבי אלימלך 7289
קרן ישועה - חודשי השנה שפירא, יהושע בן צבי אלימלך 163733
קרן ישי זילברמן, ישראל יצחק 7997
קרן ישעי דיין, נסים בן שלמה 60743
קרן ישראל קובץ 172499
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - 6 כר' גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 162308
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - מועדים ב גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 162309
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - תורה א בראשית גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 163049
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - תורה ב שמות גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 163052
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - תורה ג ויקרא במדבר גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 163051
קרן לדוד <מהדורה חדשה> - תורה ד דברים גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 163050
קרן לדוד ולזרעו חדד, דוד בן מעתוק 149092
קרן לדוד - 2 כר' גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 12144
קרן לדוד - על התורה - א גרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרם 154453
קרן לדוד חדאד, דוד בן מעתוק 300529
קרן לדוד יולס, דוד אלימלך בן אליעזר ליפא 28404
קרן לדוד סקלי, דוד בן משה הכהן 10001
קרן עור כ"ץ, משה בן ישעיה הכהן 149992
קרן צבי כהן, מאיר צבי בן דוד 102216
קרן שחר אלטשולר, אהרן מאיר בן א ל 13108
קרן שמואל אשכנזי, שלמה זלמן בן יחזקיה הסל 21423
קרנות המזבח זילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אביגדור עזרא 9128
קרנות המזבח סובה, יוקיל 147843
קרנות צדיק - 2 כר' מני, אליהו בן סלימאן 23803
קרנות צדיק מני, אליהו בן סלימאן 103721
קרנות צדיק קרנות צדיק 13524
קרני אור אלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנה 5945
קרני אור גאבל, יחזקאל 21519
קרני אור גמליאל, משה בן שלום 64333
קרני אור - גיטין ישיבת אור המאיר 161943
קרני אור - 2 כר' קומין, ירחמיאל בן ישראל 102217
קרני אור - ב קומין, ירחמיאל בן ישראל 141945
קרני אורה ריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלי 103722
קרני ההוד גפן, טוביה בן יוסף 148235
קרני צבי ווירניק, צבי זאב בן שלמה זלמן 151450
קרני רא"ם - 2 כר' אנקאווא, רפאל בן מרדכי 101582
קרני רא"ם מוינשטר, אורי בן משה אברהם 20663
קרני רא"ם ספר זכרון 152485
קרני ראם חדאד, יצחק 21424
קרני ראם - 2 כר' טויבש, אהרן משה בן יעקב 103723
קרני ראם -  הלכות קריאת התורה טויבש, אהרן משה בן יעקב 175814
קרני ראם - 2 כר' מויאל, אליהו 163676
קרני ראם - בבא קמא מויאל, אליהו 163675
קרני ראם קובנר, מרדכי אליעזר בן שלמה זלמן 8855
קרני ראם, זרע יצחק חדאד, יצחק 143641
קרני ראמים - חורש סלומון, אברהם מרדכי 173976
קרני ראמים צבע, יצחק בן יהודה 20662
קרני רמים - 2 כר' הכהן, שאול בן משה 51131
קרני רמים - ב הכהן, שאול בן משה 168222
קרפטורס-מרמרוש <זכרון קדושים> ספר קהילה - רוזמן, שלמה 157434
קשוט - א-ט בטאון לענייני רבנות ויהדות 144423
קשוטי חן וויינטרויב, נח גד בן יעקב דוד 179227
קשוטי כלה יעקב ליב בן שמואל זאנוויל מזיטומיר 170266
קשוטין דאורייתא דיין, נסים בן שלמה 60740
קשוטין לאורייתא מהודר, אברהם בן יעקב הלוי 84795
קשורי חן וויינטרויב, נח גד בן יעקב דוד 146802
קשות הנסך הכהן, יוסף סוסו בן שאול 85267
קשות מיושב יעקובוביץ, שלמה ליב בן ישראל יצחק 20661
קשות מיושב פיק, ישעיהו בן יהודה ליב 17640
קשר אומן צוקר, משה 166733
קשר בוגדים פרידלנדר, שלמה יהודה ליב בן מנחם 142481
קשר גודל אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה 169534
קשר הדל"ת של תפילין בקר, אפרים בן נחמיה 171234
קשר תורה ארנוביץ, יצחק בן מנחם נחום 106950
קשת ומגן דוראן, שמעון בן צמח 102219
קשת יהונתן אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע 13073
קשת יהונתן יפרח, שמעון יוחאי בן אשר 174383
קשת נחושה אנג'יל, מאיר בן אברהם 63923
קשת - 4 כר' לימוד ועיון בהלכות צבא ומלחמה 180544
קשת - ג לימוד ועיון בהלכות צבא ומלחמה 180542
קשת - ד לימוד ועיון בהלכות צבא ומלחמה 180543
קשת - ה לימוד ועיון בהלכות צבא ומלחמה 180541

 

 

   

holybooks.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 31189